اتوماسیون ساختمان چیست؟

اتوماسیون ساختمان یعنی اتوماتیک کردن عکس العمل های تجهیزات ساختمان نسبت به برخی از رویدادها ، با این تعریف حتی یک سیستم اعلام سرقت و یا اعلام حریق و… به تنهایی نوعی از اتوماسیون ساختمان هستند.

شاید اصلی ترین هدفی که برای اتوماسیون ساختمان در ذهن دارید کنترلی شدن همه تجهیزات منزل باشد. اما آنچه باید بدانید این است که متخصصان این رشته هرگز به این موضوعات به عنوان اهداف اصلی اتوماسیون ساختمان نمی نگرند.

مهمترین و اولین هدفی که متخصصان دنبال می کنند تجهیز ساختمان به پردازشگرهای مورد نیاز برای تأمین ایمنی و امنیت بیشتر و بهینه سازی در مصرف انرژی و زمان است.