دستیار صوتی تلفن همراه میرای

دستیار صوتی تلفن همراه میرای

برای اولین با در صنعت هوشمند سازی ایران

کنترل از راه دور

دستیار صوتی با قابلیت استفاده از کلمات و جملات دلخواه

قابلیت کنترل تمامی تجهیزات برقی منزل فقط با یک دستور صوتی

قابلیت اجرای سناریو با دستور صوتی

بدون حساسیت به نوع صدا

قابلیت اتصال به تجهیزات بی­سیم و کنترل آنها