ساختمان معمار
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس اسمائیلی مسکونی جهانشهر میدان هلال احمر خ فتوح