دستیار صوتی تلفن همراه میرای

دستیار صوتی تلفن همراه میرای برای اولین با در صنعت هوشمند سازی ایران کنترل از راه دور دستیار صوتی با قابلیت استفاده از کلمات و جملات دلخواه قابلیت کنترل تمامی تجهیزات برقی منزل فقط با یک دستور صوتی قابلیت اجرای سناریو با دستور صوتی بدون حساسیت به نوع صدا قابلیت اتصال به تجهیزات بی­سیم و […]