عمارت پژوا

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس فرزادی مسکونی 6 مهرشهر خیابان 327 عمارت پژوا

ساختمان تمشک

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای دکتر اخلاقی مسکونی 28 فشم میگون ساختمان تمشک

ساختمان کیان

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس عباسی و مهندس لک مسکونی 10 مهرویلا خیابان رودکی

ساختمان آرتمیس

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس حاج آقا کاظمی مسکونی 16 مهرشهر بلوار دانش

ساختمان کسری

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس میرخانی و مهندس مومنی مسکونی 12 مهرشهر خیابان 114 غربی

ساختمان آسمان

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس صارمی مسکونی 6 مهرشهر خیابان 116 غربی

ساختمان نگین

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس آذرخشی مسکونی مهرشهر خیابان 107

عمارت آمود

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس قره داغی مسکونی مهرشهر خیابان 110 شرقی

عمارت شمس

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس موسوی مسکونی 12 مهرشهر خیابان 108 شرقی

ساختمان معمار

نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس آقای مهندس اسمائیلی مسکونی جهانشهر میدان هلال احمر خ فتوح