کلید شش پل هوشمند میرای

کلید های شش پل میرای ادغام هنر، تکنولوژی و معماری است. یک راه حل فوق العاده با شش پل متمایز قابل برنامه نویسی، سناریو پذیری و سادگی در عملکرد. این کلید تحت شبکه راه حل های گوناگونی را در پروژه هوشمند در اختیار شما می گذارد ، قدرت انتخاب شما را بالا برده و هزینه […]

کلید چهار پل هوشمند میرای

یک راه حل اقتصادی، زیبا و مدرن برای ساختمان شما است. سادگی در عملکرد، زیبایی منحصر به فرد و سناریو پذیری از ویژگی های ممتاز کلید های هوشمند بل است. این کلید ها در پروژه های هوشمند مکمل پنل ها در کنترل روشنایی و سناریوها می باشند. این نوع کلید دارای چهار پل متمایز است […]